WebDesign © zemelva 2002-2008


: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ch. PERRY Czech Ja-Ka
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
21.07.2001
Ch. Balu v. Hause Romeo - ICh. Lussy Czech Ja-Ka
Tschechischer Champion
Tschechischer Klubchampion
Sieger Jugendklasse
3x CAC
2x res. CAC
3x CACK
CWC
2x CACIB
ÈKV (Anw. Tschechischer Klubsieger)
2x BOB

ZVV 1
ZTP (Tschechische) - Charakter Nr.5
Spondylose - 0


Besitzer:
Petr Bäuml, Plzeò
(Boxerzwinger " ANGIEBOX ")
http://www.angiebox.wz.cz/
11. Geburtstag::   P H O T O A L B U M
10 Jahre alt

 

BALU v. Hause Romeo

VDH-Champion Bundessieger, Klub. Sg.
Jahresjugendsieger
BH, SchH 1, AD, Körung

KONDOR v. Santana
SchH 1, AD

PLATO v.d. Hazenberg
ICH, Europa Sg., IPO 1, AD

VIKTORIA v. Santana
SchH 1, AD

TINGA v. Maximilian
BH, SchH 1, AD

JOHN v. Maximilian

FORTUNA v.d. Heideloh

LUSSY Czech Ja-Ka

Interchampion
Tschech. Champ., Slowak. Champ.
Atiboxjugendsiegerin 1999
Klub. Sg., Klub-Champion
Tschech. + Österr. Jahressiegerin
ZM, ZVV 1, BH, IPO 2, SchH 1, AD,
Körung (Tschech.)

VITTORIO z Dybohùrky
ICH, VDH + Tschech. Champion, ZVV 1

IBSEN v.d. Sembacher Flur
Europasieger, Bundessieger

ONKI z Dybohùrky
ICH, SchH 1, AD

ISABELL Ja-Ka
ICH, VDH + Tschech. Champ.
ZM, ZVV 1, BH, IPO 1, AD

YASON v. Reichersberg
Österr. Champ. IPO 2, FH 1

HARTIE Ja-Ka
Tschech.Ch., ZVV 1, IPO 3, SchH 1, AD